پایگاه دانش مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعات

منابعی که برای موفقیت در برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری لازم دارید در اینجا گردآوری می‌شود

کتاب

کتاب‌های معتبر و مرجع مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعات

چارجوب و الگو

چارچوب‌ها و الگوهای آماده برای مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعات

گزارش و تحلیل

گزارش‌ها و تحلیل‌های مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعات از مراجع معتبر

واژه‌نامه

واژه‌نامه تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعات

مدیریت ارتباط با مشتری

سه کاربرد اساسی مدیریت ارتباط با مشتری: استراتژیک، عملیاتی و تحلیلی

پژوهشگران مدیریت و فناوری اطلاعات سه کاربرد اساسی را برای مدیریت ارتباط با مشتری پیشنهاد کرده‌اند. کاربرد استراتژیک یا راهبردی کاربرد عملیاتی کاربرد تحلیلی اگر

ادامه »