گزارش‌ها و تحلیل‌های مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعات

در این برگه می‌توانید گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتری را جستجو و دریافت کنید. این گزارش‌ها و تحلیل‌ها از منابع معتبر و قابل استناد در زمینه فناوری اطلاعات بوده و بیشتر به زبان انگلیسی هستند.

پژوهش اندازه‌گیری ساختار مدیریت ارتباط با مشتری و پیوند آن با خروجی‌های عملکرد

در پژوهش جامعی با عنوان «اندازه‌گیری ساختار مدیریت ارتباط با مشتری و پیوند آن با خروجی‌های عملکرد» سازمان که توسط رینارتز و همکاران وی در دانشگاه معتبر انسید در فرانسه […]

گزارش ابزارها و روندهای مدیریتی – شرکت بین (۲۰۱۷)

(در یک برگهٔ جدید باز می‌شود)

راهنمای مدیریت سبد کاربردها یا نرم‌افزارها

۴۰ نرم‌افزار برتر مدیریت ارتباط با مشتری ۲۰۱۹

در این گزارش می‌توانید با ۴۰ نرم‌فزار برتر مدیریت ارتباط با مشتری به همراه توانمندی‌ها و محدودیت‌های هر یک بخوانید.