سه کاربرد اساسی مدیریت ارتباط با مشتری: استراتژیک، عملیاتی و تحلیلی

پژوهشگران مدیریت و فناوری اطلاعات سه کاربرد اساسی را برای مدیریت ارتباط با مشتری پیشنهاد کرده‌اند. کاربرد استراتژیک یا راهبردی کاربرد عملیاتی کاربرد تحلیلی اگر با مدیریت ارنباط با مشتری آشنا نیستید می‌توانید تعریف مدیریت ارتباط با مشتری را بخوانید. مدیریت ارتباط با مشتری راهبردی تمرکز کاربرد استراتژیک مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه‌ی «فرهنگ […]

سه کاربرد اساسی مدیریت ارتباط با مشتری: استراتژیک، عملیاتی و تحلیلی بیشتر بخوانید »