چرا مدیریت ارتباط با مشتری ضروری است؟

پیش از آنکه مدیریت ارتباط با مشتری را تعریف کنیم شاید بد نباشد که نخست این سوال را بپرسیم که اصلاً چرا مدیریت ارتباط با مشتری ضروری است؟ یا چرا به مدیریت ارتباط با مشتری نیاز داریم و چرا باید منابع سازمانی خود را صرف این ابزار جدید مدیریتی کنیم؟ به طور خلاصه، با گذر […]

چرا مدیریت ارتباط با مشتری ضروری است؟ بیشتر بخوانید »